DAVET


       Değerli Meslektaşlarım,
4-7 Aralık 2019 tarihleri arasında adı Mevlana Celaleddin Rûmi ile özdeşleşmiş, uzun yıllar Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış güzel Konya’mızda ilk kez düzenleyeceğimiz 1. Uluslararası Rûmi Pediatri Kongresi’nde (IRUPEC 2019) sizleri aramızda görmekten çok büyük bir mutluluk ve onur duyacağız. Kongre tarihi belirlenirken Şeb-i Arus Haftası’ndaki zengin sosyal ve kültürel etkinliklerin hemen öncesi özellikle tercih edilmiştir. Böylece katılımcılarımızın hem bilimsel anlamda pediatrinin en güncel konularını kurslar ve bilimsel toplantılarda uzmanlarından dinlemeleri, hem de sosyal ve kültürel anlamda zamanlarını en iyi biçimde geçirmeleri hedeflenmiştir.

Rûmi Pediatri Kongresi ülkemizdeki birçok güzide kongreye alternatif olmayı değil,Avrupa’dan Asya’ya ve Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada bilimsel işbirliğini, uluslararası ölçekte gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Şeb-i Arus haftasının bu işbirliği için iyi bir vesile olduğunu düşünmekteyiz. IRUPEC 2019 bilimsel programı üç ana salonda gerçekleştirilecektir. Salonlardan birinde tüm kongre boyunca İngilizce oturumlarda konularında yetkin yerli ve yabancı hocalarımızın engin bilgi ve deneyimlerinden faydalanırken, diğer salonumuzdaki Türkçe oturumlarda güncel konular ve pratik bilgiler ile meslekdaşlarımızın bilgilerini tazelemeyi, ve başka bir salonumuzda da pediatri hemşireliği ve bakımı konusundaki en güncel kanıtları dinleyicileriyle buluşturmayı hedeflemekteyiz. İngilizce oturumlarda eşzamanlı olarak Türkçe tercüme de yapılacaktır. Amacımız meslektaşlarımızın bilgilerini, deneyimlerini ve görgülerini paylaştığı; sosyal ve kültürel programlarla yerli ve yabancı meslekdaşlarıyla tanışıp kaynaştığı bir bilimsel şöleni sizlere sunmaktır.

Kongremizin sizlerin kıymetli katılımlarıyla anlam kazanıp amacına ulaşacağını belirtiyor, düzenleme komitesi ve Rûmi Pediatri Derneği adına kongremizin hepimiz için çok yararlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.


Prof. Dr. Hanifi Soylu
Rûmi Pediatri Derneği Başkanı
Kongre Başkanı

ÖNEMLİ TARİHLER
 • Eylül
  16
  2019
    Erken Kayıt Son Tarihi
 • Kasım
  01
  2019
    Bildiri Gönderim Son Tarihi
 • Kasım
  18
  2019
    Kabul Edilen Bildiriler için Tam Metin Yükleme Son Tarih
 • Aralık
  04
  2019
    Kurs Başlangıcı
 • Aralık
  05-07
  2019
    Kongre Tarihi
Destekleyen Kuruluşlar
Copyright © IRUPEC 2019 Nutuva Organizasyon